THETA Engineering AB – Gasellföretag 2021

Di gasell logo

Di Gasell hyllar Sveriges mest framgångsrika företag. Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Det har vi gjort sedan år 2000. Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Att växa stadigvarande över tid och kunna ge inspiration, praktisk kunskap och vara goda förebilder som ett av Sveriges tillväxtbolag är en fantastisk bedrift och känsla” säger VD Linus Levinson.

Att nomineras, och uppfylla de krav som Dagens Industri sätter upp för att få kallas Gasellbolag kräver systematik, organisk tillväxt, erfarna medarbetare och bra styrning, det är mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag som uppfyller dessa krav. Vi siktar även att nästa år på att uppfylla dessa kriterier, och skulle bli jättestolta ifall vi även då får möjligheten till detta kvitto som förebilder och med god tillväxt,” säger Linus.

THETA Engineering AB uppfyller nedan kriterier för att utses som Gasell av DI 2021:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.

Mer om DI Gasell