Våra kunder

Region Stockholm

 

Region Stockholm landsting har i uppdrag att genomföra tunnelbanans utbyggnad och övriga åtgärder inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling Det innebär planering, projektering och byggnation av ny tunnelbana och nya stationer på fyra olika sträckor. I uppdraget ingår också planering och projektering av nya fordonsdepåer samt upphandling av signalsystem och vagnar.

WSP

wsp
Theta Engineering har ett långsiktigt kontrakt med WSP angående Projektledningstjänst på Trafikverket åt Förbifart Stockholm.
Linus Levinson sitter, från 1 november 2017, som projektledare, tunnel Söder och arbetar med flera kontrakt, bland annat med Subterra som entreprenör på FS209. Uppdraget sträcker sig från 2017 och upp till 2024. "Uppdraget är en del i våran utveckling som ett heltäckande projektledningsföretag samt kund och segment är i enlighet med våra långsiktiga mål."

Mer om projektet Förbifarten Stockholm https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/

Trafikverket

trafikverket

Förbifart Stockholm - WSP

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.

Mer om projektet: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/

Stockholms Hamnar

Projektledning stora projekt Stockholm Theta Engineering

Sommaren 2013 började Värtahamnen byggas om och arbetet pågår till och med 2016. Den direkta anledningen till att bygga om Värtahamnen är att Stockholms stad behöver mark för nya stadskvarter. Därför flyttas Värtahamnen delvis längre ut i vattnet och staden får stora delar av den yta som hamnen förvaltar idag. Den nya hamnen blir mer miljövänlig, får en effektivare planlösning och en ny modern passagerarterminal.

Mer om projektet: https://www.stockholmshamnar.se/stockholm/vi-bygger-om-vartahamnen/