Projekt

Region Stockholm

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT)

Stockholmsregionen växer. När fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm ökar behovet av bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att kunna fortsätta växa är det viktigt att satsa på hållbara trafiklösningar.  Tunnelbanan är det mest använda färdmedlet i SL-trafiken med mer än 1 100 000 resenärer varje dag. Under rusningstid utnyttjas tunnelbanans kapacitet i stort sett maximalt.

Genom att bygga en ny förbindelse under Saltsjön mellan norra och södra Stockholm minskar den höga belastningen i tunnelbanenätet och därmed sårbarheten. På samma sätt stärks tillgängligheten i hela regionen tack vare nya och förstärkta knutpunkter för kollektivtrafiken, till exempel vid Odenplan och Barkarby Station.

Tvärbanan till Kista och Helenelund

Tvärbanan byggs ut med en ny gren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund. Arbetsplatser i norr knyts samman med bostadsområden i söder. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel.

Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar, Projekt Värtanhamnen

Sommaren 2013 började Värtahamnen byggas om och arbetet pågår till och med 2016.
Den direkta anledningen till att bygga om Värtahamnen är att Stockholms stad behöver mark för nya stadskvarter. Därför flyttas Värtahamnen delvis längre ut i vattnet och staden får stora delar av den yta som hamnen förvaltar idag. Den nya hamnen blir mer miljövänlig, får en effektivare planlösning och en ny modern passagerarterminal.

Vår kompetens är den samlade erfarenheten av oss.

Stockholms Stad

Projekt Slussen:

En ny bussterminal planeras inne i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och t-bana. Staden kommer att inleda en ny planprocess för bussterminalen, vilket beräknas ta 3-4 år inklusive tiden för eventuella överklaganden.

THETA Engineering AB, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Bygg- och Anläggningsteknik med teknisk projektledning i stora infrastrukturprojekt.