Våra tjänster

Projektledning och Projektstyrning på stora projekt

THETA Engineering AB erbjuder att följa med från framtagande av idéstudier till att projektet slut besiktigas och överlämnas till kund. Vi har lång erfarenhet från de olika skeden innan produkten är godkänd och klar. Erfarenhet av projektledning inom projektering samt produktion är nyckeln till att ett projekt skall bli lyckat. THETA har gedigen kunskap i sin personal och väl dokumenterad erfarenhet från att följa projekt fram till sitt slutmål med fokus på en nöjd kund.

THETA har lång erfarenhet från stora, små, internationella samt nationella projekt inom planering och kalkyl.

Vi arbetar uteslutande med de bästa programvarorna och har naturligtvis den högsta kunskapen inom dels uppbyggnad men även inom analys och problemlösning. Vår erfarenhet ligger både hos beställare men även på till stor del på entreprenadsidan, denna mix är väsentlig i allt arbete med planering och kalkyl.

THETA har byggt system för kostnadsstyrning, både på entreprenadsidan och beställarsidan. Vi har bred erfarenhet om de olika affärssystem som används, och är duktiga på att integrera planering/kalkyl och ekonomisystem, detta ger en god bas för hur kostnad styrningssystemet ska fungera. Många arbetar med kostnadsbokningssystem, och saknar då helt möjligheten till ekonomistyrning. Detta löser vi tillsammans med kunden, så att systemet blir ett styrsystem som både ledningsgrupp och projektledning önskar.

Vi levererar nyckelpersonal med unik kompetens inom områden Projektledning, Berg och anläggning och Projektstyrning med planering, kalkyl och kostnadsstyrning samt teknik. Vi medverkar i de största infrastrukturprojekten som pågår i Stockholms län.

Läs mer om våra roller, vilka projekt och vad vi levererar under nedan områden:

Projektledning

Projektstyrning

Teknik

Vår kompetens är den samlade erfarenheten av oss.