Historia

THETA Engineering ABs historia

THETA Engineering AB grundades i februari 2015 av Linus Levinson och Dan Palmgren. Med egna konsultbolag sedan många år och många projekt tillsammans i olika roller, kom de fram till att ett bolag med de samlade kunskaper och erfarenheter de sitter med, kom att hävda sig på marknaden inom kort. Det var, är och kommer vara fortfarande stor efterfrågan på mångsidiga projektledare, projektplanerare med kalkylering och vass kostnadsstyrning – det byggs som aldrig för i Stockholm.

Med så många år i branschen har också Linus och Dan upparbetat ett brett och värdefullt kontaktnätverk som är idag till stor nytta när det dyker upp projekt som kräver ytterligare assistans av underkonsulter.

Linus och Dan upplevde också ett stort gap kunskapsmässigt mellan de äldre och de nyutexaminerade ingenjörerna. De strävar ständigt att balansera kunskaper, erfarenheter och ålder för att hela tiden bygga upp en högre och jämnare kompetens och kunskapsnivå på de personer som utför uppdrag hos och för THETA Engineering AB.

Fredrik Englund tillslöt THETA Engineering AB som delägare i slutet av 2015.

Theta skapades av Temab samt Cepa under 2015, det har sedan övergått till att ägas av de anställda i företaget. Idag ägs och drivs företaget av de som tillför kompetens och styrka i företaget. Företaget är den samlade kompetensen av medarbetarna.