Projektstyrning

Projektstyrning berg och anläggning

Kalkyl

Alla i Theta har erfarenheter från olika kalkyluppdrag. Grunden till väl genomarbetade kalkyler är att individen har byggt upp förståelse gällande kapaciteter och produktionsval ute i fält. En duktig kalkylator har tidigare arbetat som arbetsledare, projektledare, entreprenadingenjör eller annan befattning i en producerande organisation. Men hjälpmedel som exempelvis MAP, CCS eller Bidcon byggs projektet upp till vald nivå av detaljer.

 

Linus har arbetat som Kalkylsamordnare på Citybanan, FUT och flera Internationella projekt som Tunnelbanan i Singapore, vattenkraft projekt i Indien med mera. Alla i Theta har kunskap att arbeta med kalkyler, både i projektering och produktionsfasen. Det är av stor vikt att kunna hantera budget och ÄTA samt mängduttag igenom hela byggprocessen.

 

Planering

Att tid är pengar, gäller inte bara under program och systemhandlingsstadiet, utan naturligtvis även under produktionsfasen. Vi ser ett stort behov av duktiga planerare, hos beställare, konsulter och entreprenörer. Theta har de senaste åren arbetat med analyser, detaljerad planering samt övergripande rutiner hur planering ska gå till. Vi arbetar idag med övergripande planeringsuppdrag samt detaljerade tidplaner åt bland annat Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana samt även åt WSP på projekt Slussen. Theta har investerat i en egen Primaveraserver och erbjuder kunden fantastiska möjligheter att on-line följa med och analysera tidplanen med detaljerade möjligheter eller mer övergripande management analyser. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

 

Fredrik arbetar sedan länge uteslutande med komplicerade planeringsuppdrag. Att analysera samt koppla ihop avancerade processer är få i branschen som har kunskap att göra. Fredrik är en av de främsta och är en eftertraktad resurs i de större planerade och pågående projekten.

 

Kostnadsstyrning

Att koppla ihop tidplan, kalkyl och ekonomisk uppföljning från ekonomisystemet borde vara mer regel än undantag. Men, dessvärre arbetar få med en riktig kostnadsstyrning utan endast har någon typ av kostnadsbokning eller olika system för kalkyl, planering samt ekonomi. Theta arbetar tillsammans med kunden och tar fram den lösning som fungerar bäst utifrån den nytta och de förutsättningar som finns. Med kunskap från kalkyl, planering och ekonomi kan skräddarsydda lösningar tas fram alternativt att arbeta i resans färdiga lösningar i CCS eller Primavera alternativt MAP kostnadsstyrning.

 

Linus har lång erfarenhet av koppla samma system, med analyser av kostnader i fokus. Han har rest runt på stora projekt Internationellt och lagt upp förutsättningar för god kostnadskontroll, i Afrika, Asien samt i Amerika. Fredrik är den hos Theta som arbetar dagligen med frågan, hör gärna av er.