Projektledning

Projektledning berg och anläggning

Dan Palmgren, Projektledare, har med olika roller i projektledning inom stora Infrastruktur projekt, upparbetat en spetskompetens och kunskaper som få andra har inom Bygg- och anläggningsteknik – både i Sverige och utomlands.  Idag sitter han som Projektledare för berg och anläggning på Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Söderort.

 

Dan besitter en spetskompetens och kunskaper som få andra har i byggbranschen inom berg- och anläggningsteknik – både i Sverige och utomlands.

 

Kristofer Manneteg, Bitr. projektledare har sedan 2016 fått uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som bitr. projektledare på projektet Konstruktion på Nya Tunnelbanan (FUT), vilket innebär att Kristofer arbetar med K-frågor inom projektet till Nacka-Söderort.

 

Kristofer har under kort tid samlat kunskaper och erfarenheter inom berg och anläggning som ger ett högt värde i pågående projekt. Han är en värdefull resurs i alla uppdrag.

 

Sedan 2017 är Linus Levinson projektledare på Tunnel Söder, en del av Sveriges största Infrastrukturprojekt E4 Förbifart Stockholm. Linus är också stöd samt involverad i projekt Slussen samt Tunnelbaneutbyggnaden..

 

Som kalkylledare och kalkylchef, genomför han kalkylering och kostnadsstyrning på ett mästerligt sätt.

Pågående projekt

FUT - SLL Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana:

Genom att bygga en ny förbindelse under Saltsjön mellan norra och södra Stockholm minskar den höga belastningen i tunnelbanenätet och därmed sårbarheten. På samma sätt stärks tillgängligheten i hela regionen tack vare nya och förstärkta knutpunkter för kollektivtrafiken, till exempel vid Odenplan och Barkarby Station.

Mer om projektet: http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nya-tunnelbanan

Tunnelbanan till Nacka och söderort

Blå linje ska förlängas från befintlig tunnelbanestation vid Kungsträdgården via Södermalm till Nacka centrum. Samtidigt ska Blå linje förlängas från den nya stationen Sofia på Södermalm till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som blir en del av Blå linje. Därmed får linjen två grenar söder om city: en till Nacka och en till Hagsätra. Byggstart planeras till 2018/2019 och byggtiden är 7–8 år. Mer om Tunnelbana till Nacka, Södermalm och Söderort http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nackasoderort

Den här delen av utbyggnaden är uppdelad i tre projekt: 

Nacka

omfattar utbyggnaden av sträckan Sickla – Järla – Nacka centrum.

Södermalm

omfattar utbyggnaden av sträckan Kungsträdgården – Sofia – Hammarby kanal.

Söderort

omfattar utbyggnaden av sträckan Gullmarsplan – Slakthusområdet – Sockenplan.

Vi har en spetskompetens få andra har inom bygg- och anläggningsteknik.