Teknik

Teknik

Teknik-avdelningen hos THETA Engineering AB startades i början av 2021 då vi såg ett behov av att komplettera våra tjänster för att bemöta våra kunders behov och efterfrågningar som berör kvalitet och systematik. Vi ses som en naturlig partner och har som mål att vara en självklar del i utvecklingen inom berg och tunnel gällande hållbara tekniska lösningar och underlättnad av berg-byggande.

Vi riktar oss främst mot behoven inom beställarorganisationer för stora och komplicerade anläggningsprojekt med fokus på berg- och tunnelbyggnad.