Vi rekryterar till 2 kompletta byggledningsorganisationer

THETA Engineering kan glatt konstatera att vi avslutar 10-talet på allra bästa sätt.

"Vi har haft målsättningen att ha en gedigen erfarenhet inom området projektledning/styrning av komplexa infrastrukturprojekt och har nu samlat delar av branschens mest erfarna och kompetenta medarbetare under ett tak. Vi kan också konstatera att 20-talet blir en stor utmaning och spännande tid för oss alla i företaget. Tillsammans med våra partners, sedan lång tid tillbaks, Geomind samt Bro&Betong har vi skapat en unik förutsättning för vår kund, och kommande entreprenörer att göra FUT och Tunnelbaneutbyggnaden till Nacka/Söderort till ett lyckat projekt.

TVÅ KOMPLETTA BYGGLEDNINGSORGANISATIONER
Tillsammans har THETA, Geomind och Bro&Betong skrivit avtal med FUT och kommer att tillsätta två kompletta byggledningsorganisationer för delarna, Nacka samt Söderort.

NYREKRYTERINGAR PÅGÅR
Under år 2020 skall planering samt uppstart för detta jätteuppdrag påbörjas för oss, och vi kommer att rekrytera flera nya medarbetare, för att skapa en homogen organisation som kompletterar vårat redan erfarna gäng. Vi är igång med rekryteringar!

Följ oss via LinkedIn för information om ytterligare rekryteringar och annat från våra projekt."

Linus Levinson
VD Theta Engineering AB