Stefan Fagerkull THETA
Stefan Fagerkull

SAMORDNANDE BYGGLEDARE

Stefan har en mycket bred kompetens från små och stora projekts som gynnar projektens ekonomi, strategi och resultat. Med framgångsrika analyser förändrades tekniska processer till det effektiva och med skarpa ögon på budget och ekonomi, avslutades projekten med vinst. Som projektledare hos Energi & Klimat ledde han införandet av processoptimering /arbetsprocesser (Lean) i hela organisationen och energieffektivisering av samtliga fastigheter i Svappavaara, Malmberget och Kiruna.

För Michelin Nordic AB i 2019 ansvarade Stefan att leverera däck inom gruv- och entreprenadmaskiner och innan dess som Site Manager NCC Industry Sektor Asfalt hade han yttersta ansvaret för personal och arbetsmiljö. Åren 2001–2004 hos Kimit AB, tillverkare av sprängämnen, satt Stefan som Entreprenad Chef. Hans arbetskarriär startade i 1995–1997 som Planeringstekniker Gruvadelningen efter många år på skolbänken med studieavslut som Bergsskoleingenjör på Bergskolen Filipstad.

Stefan Fagerkull arbetar hos THETA Engineering AB sedan april 2020 som Samordnande byggledare på Projekt Nacka, delprojekt Sikla på uppdraget hos FUT.

Mob: +46 70 86 00 177, epost stefan.fagerkull@thetaengineering.se