Sean Carter THETA
Sean Carter

BYGGLEDARE MARK/BETONG

Sean arbetar som byggledare Mark & Betong på FUT Nacka och med sin bakgrund med relevant erfarenhet, leder han bygget med trygga och klara direktiv. Han är van att samordna mellan flera discipliner i komplexa projekt och god erfarenhet inom underhåll från verkstadsindustri/tung fordonsindustri som underhållsingenjör. Han sitter även med kunskaper inom kartläggning av tryckbärande anordningar inom processindustri/fjärrvärme.

Sean examinerade som Maskiningenjör i 2013 med inriktning industriell ekonomi och produktion på KTH i Stockholm.

Hos Midroc Project Management AB under 2018–2019 satt han som byggledare för en ny fjärrvärmepanna hos Stockholm Exergi, och som projektingenjör hos Akademiska Hus AB från 2017 till 2018. Uppdragen var att bistå byggprojektledare med såväl administrativa uppgifter som byggledning ute i verksamhet. Hos Akademiska som projektingenjör, stöttade han flertalet projektledare/byggledare i olika projekt som inkluderade bland annat flera ombyggnationer och renoveringar.

Vidare hos Scania och senare hos Fortum Värme, ledde han arbetsgrupper bestående av underhållsingenjörer, driftingenjörer och tekniker samt agerade bollplank i underhållsutvecklingsfrågor så som startcenter, FMEA, kritikalitetsklassning, FU-program och KPI-analys kopplat till Maximo.

Sean arbetar hos THETA Engineering AB sedan februari 2020 som byggledare mark/betong.

Mob: +46 070 799 33 11, epost sean.carter@thetaengineering.se