Patrik Bornelind THETA
Patrik Bornelind

PLANERING

Patrik examinerades som Civilingenjör i Maskinteknik i 2019 och genomförde även en Masterutbildning i Industriell Ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sitt avslutande examensarbete – Master Thesis – genomfördes på den globala avdelningen hos Ericsson AB. Uppgiften var att se över demand planning processen på Ericssons Group Supply för att uppnå en högre träffsäkerhet på prognoserna samt minska mängden resurser som tillsätts i onödan.

Hos THETA förstärker Patrik Projektstyrningsteamet med sin genuina analytiska förmåga och arbetar idag med Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm som planeringsingenjör. Han är en viktig resurs för THETA och utför bland annat olika planeringsanalyser, såsom tid/linjediagram och resursbegränsningar.

Patrik Bornelind arbetar hos THETA Engineering sedan september, 2019 som planerare hos Trafikverket med projekt Förbifart Stockholm.

epost patrik.bornelind@thetaengineering.se