Mattias Roslin THETA
Mattias Roslin

ENHETSCHEF/TEKNIKSTÖD

Mattias har en bred erfarenhet från anläggningsbranschen och började som Entreprenör hos NCC Construction på bygget av Löttingetunneln på Norrortsleden. Som konsult hos Vattenfall Power Consultant jobbade han med vattenkraftsanläggningar och dammsäkerhet. Han utförde bl.a. dammsäkerhetsbesiktningar som samordnande besiktningsman med högsta konsekvensklassning. Bl.a. på Luleälvens och Göta Älvs anläggningar.

Under tiden på Vattenfall jobbade Mattias även med SKB´s anläggning SFR i Forsmark som konstruktionsledare för inklädnadslösningar och blev sedan chef för dammsäkerhetsavdelningen med 17 anställda på 4 orter. När Vattenfall Power Consultant senare såldes började han hos Norconsult som kontorschef i Stockholm.

I 2012 började Mattias jobba på Trafikverket Stora Projekt Teknik & Miljö som teknikspecialist på berg och kontrollansvarig för alla bergkonstruktioner på Förbifart Stockholm. Han har även en gedigen erfarenhet av strategiska arbeten hos Trafikverket, med bl.a. utveckling och uppdatering av tunnelregelverk, införande av ny teknik samt att driva egna forskningsprojekt med inriktning bl.a. mot nya materialval och arbetsmiljö.

Mattias Roslin arbetar hos THETA Engineering AB sedan tidigt 2020 som samordnande byggledare berg på uppdrag åt FUT.
Mob: +46 70 234 38 78, epost mattias.roslin@thetaengineering.se