Malin Lestander är en kvinnlig ingenjör
Malin Lestander

BYGGLEDARE

Malin trivs i berg och tunnlar. Hon är utbildad högskoleingenjör vid Bergsskolan i Filipstad och har fortsatt att öka på kompetensen med olika kurser inom sprängteknik och betong

I Garpenberggruvans driftcentral hos Boliden Mineral AB arbetade Malin som drifttekniker och planerare. Vidare hos Bergteamet AB har hon även erfarenhet som bergarbetare i schaktgruppen vid expanderingen av Garpenbergs gruva. I 4 år, mellan 2014–2018, arbetade hon hos Epiroc AB som teknikstöd för säljbolag och gruvor i hela världen. Och vid senaste anställningen hos Veidekke Entreprenad AB har hon jobbat både som Projektingenjör och Arbetsledare vid tunneldrivning av Förbifart Stockholm och Stockholms Framtida Avloppsrening. Cirkeln är sluten. 

Malin Lestander arbetar hos THETA Engineering AB från januari 2022 som Byggledare Berg Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana, Nacka
Mob: +46 72 229 66 32, epost  malin.lestander@thetaengineering.se