Linus Levinsson på THETA
Linus Levinson

VD/PROJEKTLEDARE

Linus har med sin breda bakgrund från flertal infrastrukturprojekt inom Bygg- och Anläggningsteknik, upparbetat en spetskompetens som är unik inom byggbranschen i Sverige. Kompetensen har han upparbetat på olika projekt i olika storlekar i Sverige och hos NCC International i många år tjänstgjorde han även utomlands. Som kalkylledare och kalkylchef, genomför han kalkylering och kostnadsstyrning på ett mästerligt sätt.

Från 2006-2013 hos Trafikverket satt han som samordnande byggledare för Norra Länkens betongtunnelprojekt med sekantpålar och han hade även ansvaret för projektplaneringen på Förbifarten.

I 2008 och 2013 åkte Linus till Filipinerna och deltog i Swedish emergency response unit som teamleader. Sedan 2017 är Linus Levinson projektledare på Tunnel Söder, en del av Sveriges största Infrastrukturprojekt E4 Förbifart Stockholm. Linus är också stöd samt involverad i projekt Slussen samt Tunnelbaneutbyggnaden.

I februari 2015 startade han THETA Engineering AB tillsammans med Dan Palmgren.

Mob: +46 70 632 07 47, epost: linus.levinson@thetaengineering.se