Lars Martinsson THETA
Lars Martinsson

PROJEKTLEDARE/ENHETSCHEF

Lars är utbildad Civilingenjör med inriktning Väg- och Vattenbyggnadsteknik och med flertal kurser i sprängteknik, delar han med sig idag av en gedigen kunskapsplattform genom Theta till Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana som biträdande projektledare inom berg & anläggning. Adderar vi hans breda erfarenhet från mindre och större projekt i roller som bland annat bergtekniker, rådgivare i ingenjörs geologi, byggledning, projektör, injekteringstekniker, sprängtekniker, bergteknisk rådgivare – har våra uppdragsgivare en mycket kunnig och erfaren bergtekniker.

Som en del av Norra Länkens byggledningsorganisation, agerade Lars även som rådgivare för bergteknik på bergtunnelentreprenader med fokus och ansvar på bargkarteringar, syner och inspektioner av trafiktunnelsystem under uppbyggnad såväl som angränsande befintliga anläggningar.

Lars har också erfarenheter från Trafikverket Stora Projekt, Avdelning Teknik, Miljö & Fastighet som en stödfunktion i flera projekt men har även haft ansvar för styrning och utveckling av ämnesområdet bergteknik för både projekt och övergripande Trafikverksnivå. Han har varit involverad i projekten Förbifarten Stockholm, Norra Länken, Strängnäs-Härad, Ostlänken m.m.

Lars Martinsson arbetar hos THETA Engineering AB från november 2017 och arbetar i projektet FUT.
Mob: +46 70 724 63 31, epost Lars.Martinsson@thetaengineering.se