Kristofer Manneteg

PROJEKTLEDARE

Kristofer har som konsult erfarenhet från både projektledning och projektstyrning på stora infrastrukturprojekt. Han har vana av beräkningar och verifieringar av anläggningskonstruktioner med framför allt komplicerade betongkonstruktioner som dammar, kajer och slänter.

I projektet Värtapiren för Stockholms Hamnar gick vardagen till komplicerade geokonstruktioner, avancerad gjutarbeten, räls- och spårarbeten samt att ge kvalificerad stöd till projektledarna inom ÄTA, kontrakts, fakturering och prognosarbeten. Han avslutade som biträdande projektledare för Pir och Kaj.

Sedan 2016 har Kristofer fått uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som bitr. projektledare Konstruktion på Nya Tunnelbanan (FUT), vilket innebär att Kristofer kommer att arbeta med K-frågor inom projektet till Nacka-Söderort.

I slutet av 2016 gick Kristofer in som delägare i THETA Engineering AB.

Mob: +46 73 951 07 00, epost kristofer.manneteg@thetaengineering.se