Kenneth Åkerström

BYGGLEDARE BERG

Vår specialist inom borrningar, bergförstärkningar, geologiska undersökningar, tillståndsärenden, bergbottenbesiktningar osv… listan är lång och mycket intressant. Kenneths bakgrund och kompetens slår i taket i vår bransch. Med Stockholms Hamnar, Fortum i Trängslet, fältundersökningar dels i Malmberget åt LKAB och Aitik i Boliden i bagaget, har han en imponerande erfarenhet från stora infrastrukturprojekt.

Dessutom var han fältkoordinator för platsundersökningarna åt SKB Forsmark för framför allt hammar- och kärnborrningar samt en del andra projekt åt SKB. Har även arbetat med hammar- och kärnborrningar, tillståndsärenden och TA-planer hos Sweco åt FUT i olika TNG-projektet. Han var även på plats i Forsenprojekt AB som biträdande byggledare för bergtunneldelen i projektet Norsborgsdepån åt SL/Trafikförvaltningen.

Vidare har Kenneth också arbetat åt MIRAB som prospekteringstekniker där han mestadels arbetade ute i fält i Väster- och Norrbotten, Finland och Norge. Arbetet i fält bestod mestadels av malmletning, moränprovtagningar, kartering av häll och morän, mark- och skogsskaderegleringar samt utsättning och avbryta kärnborrhål åt MIRAB:s uppdragsgivare som mestadels var utländska bolag men även svenska som tex Riddarhyttan Resources AB, Svenska Koppar AB, Tricorona AB, Aritc Gold AB. Han var även ansvarig för inmutnings-och tillståndsärenden åt MIRAB. Kenneth började sin yrkesverksamma bana åt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) och därefter avknoppningen (malmprospekteringsdelen) från SGU till SGAB (Sveriges Geologiska AB).

Kenneth Åkerström arbetar hos THETA Engineering AB från januari 2022 som Byggledare Berg Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana, station Sickla.
Mob: +46 70 665 06 30, epost kenneth.akerstrom@thetaengineering.se