Henrik Ittner THETA
Henrik Ittner

BYGGLEDARE BERG

Henrik är utbildad Civilingenjör i Väg- och Vattenbyggnad och teknisk Licentiat i Gruv- och Berganläggningsteknik med värdefulla nyckelkvalifikationer i projektering och projektledning. Som projektledare för detaljprojektering av kärnbränsleförvarets skipschakt, ansvarade han för att sammanställa förfrågningsunderlag för bland annat utförandeentreprenader avseende uppförande av lave och skipschakt.

Hans tid som industridoktorand vid LTU med forskning relaterad till spränginducerad skadezon i bergtunnlar, har kommit väl till hand och givit honom spetskompetenser inom bergteknik. Med anställning hos SKB – Svensk Kärnbränslehantering AB från 2011 till 2020, har Henrik haft flertaliga roller inom bergproduktion, projektering och teknikutveckling vilket givit honom erfarenheter som gynnar projektens framdrift och slutresultat. Henrik tilldelades stiftelsen BERGFORSKs stipendium för bästa licentiatavhandling 2018, vilket visar hans styrka och kompetensnivå.

Sedan 2020 har Henrik fått uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som Byggledare Berg på Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana, projekt Nacka.

Mob: +46 70 264 40 77, epost henrik.ittner@thetaengineering.se.