Dan Palmgren på THETA
Dan Palmgren

vVD/PROJEKTLEDARE

Dan har med olika roller i projektledning inom stora Infrastruktur projekt, upparbetat en spetskompetens och kunskaper som få andra har i byggbranschen inom Bygg- och anläggningsteknik – både i Sverige och utomlands. Efter Wasamuseet och Arlandabanan har han hunnit med Norra Länken och utvecklingsprojektet Värtahamnen samt varit involverad i de flesta stora infrastrukturprojekt i Stockholm. Han har även många års erfarenhet från projekt utomlands.

Hans erfarenheter och kunskaper i projektekonomi ledde till att en välkomponerad ansökan på ett EU-bidrag på 14 mil EURO hamnade hos Värtahamnen.

Som rådgivare och specialiststöd till Trafikverkets styrgrupp Stora Projekt i Göteborg, påverkar han även infrastrukturutvecklingen i de västra delarna av Sverige. När upprättande av underlag för en ansökan till miljödomstolen är aktuell, är Dan personen att konsultera – han kan och vet hur det ska göras. Idag sitter han som Projektledare för berg- och anläggning på Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort.

Sedan 2015 äger han större delen av THETA Engineering AB tillsammans med Linus Levinson.

Mob: +4670 530 72 76 , epost dan.palmgren@thetaengineering.se

vVD/PROJEKTLEDARE

Dan har med olika roller i projektledning inom stora Infrastruktur projekt, upparbetat en spetskompetens och kunskaper som få andra har i byggbranschen inom Bygg- och anläggningsteknik – både i Sverige och utomlands. Efter Wasamuseet och Arlandabanan har han hunnit med Norra Länken och utvecklingsprojektet Värtahamnen samt varit involverad i de flesta stora infrastrukturprojekt i Stockholm. Han har även många års erfarenhet från projekt utomlands.

Hans erfarenheter och kunskaper i projektekonomi ledde till att en välkomponerad ansökan på ett EU-bidrag på 14 mil EURO hamnade hos Värtahamnen.

Som rådgivare och specialiststöd till Trafikverkets styrgrupp Stora Projekt i Göteborg, påverkar han även infrastrukturutvecklingen i de västra delarna av Sverige. När upprättande av underlag för en ansökan till miljödomstolen är aktuell, är Dan personen att konsultera – han kan och vet hur det ska göras. Idag sitter han som Projektledare för berg- och anläggning på Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort.

Sedan 2015 äger han större delen av THETA Engineering AB tillsammans med Linus Levinson.

Mob: +46 , epost dan.palmgren@thetaengineering.se