Dan Fould THETA
Dan Foulds

HUVUDPLANERARE

Dan har med sig en Bachelor of Engineering (Hons) från University of Canterbury och Christ’s College på Nya Zeeland. Med erfarenhet inom projektledning på Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) plussade han på sina kunskaper med bland annat Primavera Planering. Med ytterligare erfarenhet inom MAP Kostnadsstyrning, projektledning och entreprenadjuridik från flera stora infrastrukturprojekt, har han nu en solid kunskapsplattform som SLL har fördelar av på Tvärbanan Kista- och Solnagrenen.

Hans idag imponerande erfarenhet inom utveckling och bygg av järnväg, etablerades i början av år 2000. Dans internationella bakgrund från järnväg i Nya Zeeland och England samt i Sverige, gör honom till en unik och mycket kompetent Huvudplanerare inom stora infrastrukturprojekt – THETA Engineering AB:s specialistområde.

Senast innan THETA Engineering AB har han som Commercial och Project Controls Manager hos Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme), haft full kontroll på planering av kontrakt och inköp, projekteringsbudget, betalningsplaner, risk management, forecasting, claims management och tidsplanering. Han satt även som Team Leader med ansvar för 12 medarbetare.

Dan Fould arbetar hos THETA Engineering sedan 1/9, 2018 som huvudplanerare hos SLL, Tvärbanan Kista- och Solnagrenen.
Mob: +46 70 940 24 01, epost dan.foulds@thetaengineering.se