Projektchef hos THETA Christer Tronje
Christer Tronje

PROJEKTLEDARE

Christer är utbildad Civilingenjör Maskinteknik inriktning energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. I 2002 certifierade han sig i Green Belt och Six Sigma och har Allmän behörighet inom elinstallationer upp till 1000 V (ABL), 2002.

Senast som affärsområdeschef för Construction Management, ENACO Sverige AB som designar, bygger och underhåller tekniska miljöer som datacenter, serverrum och UPS- och batterirum hade Christer budget och resultatansvar för projekt nationellt och satt med i företagets ledningsgrupp. Med personalansvar för 15 medarbetare, projektledare, designers och säljare har han helhetsbilden och kunskapen för att leda projekten med stadig hand.

Som projektchef för Bravidas Ventilations installationer i Norra Länken, City Banan och Fortums Kraftvärmeverk, KVV8 har han även upparbetat värdefull erfarenhet från installationer på stora infrastrukturprojekt.
Christer satt som Enhetschef för ingenjörsenheten på Vega Energi AB och Projektledare/teknikchef för projekt inom Fortum Värme AB ansvarade han främst för stora projekt med budget från 20 – 250 miljoner kronor och en projektorganisation med mer än 10 projektdeltagare.

Hos THETA har han sen december 2020 uppdrag som Projektchef/Projektledare på stora projekt i Stockholm.
Mob: +46 73 339 05 88, epost christer.tronje@thetaengineering.se.