Carl Johan Gårdinger

BYGGLEDARE

Carl Johan är utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola. Han har drygt fjorton års erfarenhet av anläggningsbranschen där han har verkat i olika roller som arbetsledare, projektör, teknikansvarig, specialist och uppdragsledare med huvudsaklig inriktning mot bergteknik. Hans främsta styrka är just rollen som uppdragsledare då han besitter mer än sju års erfarenhet. Ett engagemang inom utvecklingen av BIM, företagsinternt och branschöverskridande, har också präglat honom att nyttja verktyg och processer i teknisk framkant.

Senast jobbade Carl Johan som teknikansvarig för bergtekniskt produktionsstöd för FUT, inom stationsentreprenaderna Kungsträdgården, Sofia och Hammarby kanal. Carl Johans roll innefatta främst ledarskap och utförande av projekt med fokus på produktionseffektivitet. Tidigare har Carl Johan även ansvarat för en av Sweco Stockholms två berggrupper. Under Carl Johans tid på Sweco så växte bergverksamheten från 16 till ca 60 resurser.

Carl Johan arbetar hos THETA Engineering AB från juni 2022 som Byggledare Berg  Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana, Nacka
Mob: +46 73 508 76 77, epost carljohan.gardinger@thetaengineering.se