projektstyrning med Arvid hos Theta
Arvid Engström

BYGGLEDARE BERG

Arvid är utbildad på Stockholms Universitet och har en bred bakgrund inom bygg- och anläggning. Exempel på roller Arvid haft är mättekniker/utsättare hos PEAB Anläggning och Clinton Mätkonsult. Där bestod arbetsuppgifterna av inmätning, utsättning med totalstation, laserscanner, GPS mm. De senaste åtta åren har omgivningspåverkan varit huvudsysslan, bland annat som gruppchef på Nitro Consults huvudkontor i Stockholm. I denna roll har han haft ansvaret för framtagandet av riskanalyser avseende vibrationsalstrande arbeten gällande arbets- och huvudtunnlar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt tillhörande kontrollprogram inom projekt Nya Tunnelbanans Nackagren.

Exempel på tidigare uppdrag inom omgivningspåverkan buller och vibrationer är Getingmidjan och ombyggnaden av Nationalmuseum där Arvid var uppdragsansvarig för kontrollåtgärder. Uppdraget inom Nationalmuseum innehöll även sprängteknisk rådgivning.
I Citybanan delprojekt Norr, genomförde han vibrations- och bullermätning samt vibrationsisolering. Upprättande av mätrapporter med sammanställning av resultat från vibrations- och sättningsmätningar i Matteus Kyrka ingick i även arbetsuppgifterna.
Arvid visar en gedigen och mycket värdefull spetskompetens inom sprängteknik, vibrationer och vibrationsmätningar som vill gynna våra, THETAs, uppdrag på stora infrastrukturprojekt inom Berg och Anläggning.
Sedan hösten 2020 har Arvid fått i uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som Byggledare Berg som underkonsult till Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Mob: +46 76 328 57 35, epost arvid.engstrom@thetaengineering.se.