Välkommen till THETA

Välkommen till THETA Engineering AB, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Bygg- och Anläggningsteknik med teknisk projektledning i stora infrastrukturprojekt. Vi har en gedigen erfarenhet inom området och har samlat branschens mest erfarna och kompetenta medarbetare under ett tak.

Vi växer ständigt och letar efter nya och kunskapshungriga medarbetare!

 

Vår kompetens är den samlade erfarenheten av oss.

Känner du för att jobba med ett starkt och kompetent team där du ständigt får komplettera, förnya och förstärka dina kunskaper, är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi sätter våra medarbetare i fokus och har kompetensutveckling som vårt största mål och med en medveten balans mellan jobb och fritid, anser vi att vi producerar som bäst.

Vår spetskompetens ligger i projektledning, projektplanering och kalkyl samt kostnadsstyrning och därför söker vi medarbetare med kompletterande kompetenser i dessa områden. Idag jobbar vi med bland annat Stockholms Läns Landsting, Förvaltningen för ny Tunnelbana, Slussen med flera, med projektplanering och projektledning så vi anser nya medarbetare från erfarenheter från andra som högst attraktiva.

Välkommen till ett mycket lärorikt och spännande företag – THETA Engineering AB.

 

THETA Engineering AB, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Bygg- och Anläggningsteknik med teknisk projektledning i stora infrastrukturprojekt.

- Uppdrag -

Theta Engineering har ett långsiktigt kontrakt med WSP angående Projektledningstjänst på Trafikverket åt Förbifart Stockholm.
Linus Levinson sitter, från 1 november 2017, som projektledare, tunnel Söder och arbetar med flera kontrakt, bland annat med Subterra som entreprenör på FS209. Uppdraget sträcker sig från 2017 och upp till 2024. "Uppdraget är en del i våran utveckling som ett heltäckande projektledningsföretag samt kund och segment är i enlighet med våra långsiktiga mål."

- Uppdrag -

Theta Engineering skriver ytterligare ett långsiktigt kontrakt med SLL angående Projektledningstjänst på Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana. Lars Martinsson kommer att från 1 november börja som bitr projektledare, Nacka och arbeta med bergprojektering samt utförande av projekt. Uppdraget sträcker sig från 2017 till 2019. "Rekryteringen av Lars är en viktig milstolpe för oss. Hans kompetens matchar våran utvecklingsplan som ett heltäckande projektledningsföretag och i enlighet med våra långsiktiga mål."


Senaste nytt från THETA


 

Theta leder stora projekt i Stockholm