Välkommen till THETA

Välkommen till THETA Engineering AB, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Bygg- och Anläggningsteknik med teknisk projektledning i stora infrastrukturprojekt. Vi har en gedigen erfarenhet inom området och har samlat branschens mest erfarna och kompetenta medarbetare under ett tak.

Vi växer ständigt och letar efter nya och kunskapshungriga medarbetare!

 

Vår kompetens är den samlade erfarenheten av oss

Känner du för att jobba med ett starkt och kompetent team där du ständigt får komplettera, förnya och förstärka dina kunskaper, är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi sätter våra medarbetare i fokus och har kompetensutveckling som vårt största mål och med en medveten balans mellan jobb och fritid, anser vi att vi producerar som bäst.

Vår spetskompetens ligger i projektledning, projektplanering och kalkyl samt kostnadsstyrning och därför söker vi medarbetare med kompletterande kompetenser i dessa områden. Idag jobbar vi med bland annat Stockholms Läns Landsting, Förvaltningen för ny Tunnelbana, Slussen med flera, med projektplanering och projektledning så vi anser nya medarbetare från erfarenheter från andra som högst attraktiva.

Välkommen till ett mycket lärorikt och spännande företag – THETA Engineering AB.

 

THETA Engineering AB, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom berg- och anläggningsteknik med teknisk projektledning i stora infrastrukturprojekt.


10-talet avslutas på allra bästa sätt!!

THETA Engineering kan glatt konstatera att vi avslutar 10-talet på allra bästa sätt.

"Vi har haft målsättningen att ha en gedigen erfarenhet inom området projektledning/styrning av komplexa infrastrukturprojekt och har nu samlat delar av branschens mest erfarna och kompetenta medarbetare under ett tak.  Vi kan också konstatera att 20-talet blir en stor utmaning och spännande tid för oss alla i företaget. Tillsammans med våra partners, sedan lång tid tillbaks, Geomind samt Bro&Betong har vi skapat en unik förutsättning för vår kund, och kommande entreprenörer att göra FUT och Tunnelbaneutbyggnaden till Nacka/Söderort till ett lyckat projekt.

TVÅ KOMPLETTA BYGGLEDNINGSORGANISATIONER
Tillsammans har THETA, Geomind och Bro&Betong skrivit avtal med FUT och kommer att tillsätta två kompletta byggledningsorganisationer för delarna, Nacka samt Söderort.

NYREKRYTERINGAR PÅGÅR
Under år 2020 skall planering samt uppstart för detta jätteuppdrag påbörjas för oss, och vi kommer att rekrytera flera nya medarbetare, för att skapa en homogen organisation som kompletterar vårat redan erfarna gäng. Vi är igång med rekryteringar!

Följ oss via LinkedIn för information om ytterligare rekryteringar och annat från våra projekt."

Linus Levinson
VD Theta Engineering AB


 

Följ Theta Engineering på LinkedIn

 

Våra projekt i bilder