Om oss

Vår kompetens är den samlade erfarenheten av oss

Vi kompletterar marknaden med unika erfarenheter från att leverera projekt under budget samt före tid under byggskedet. Vi erbjuder spetskompetens på en bred marknad där unika egenskaper i projektledningsorganisationen söks. Theta skapades av Temab och CEPA Engineering AB under 2015, det har sedan övergått till att ägas av de anställda i företaget. Företaget ägs därmed och drivs av de som tillför kompetens och styrka i företaget. THETA Engineering AB är den samlade kompetensen av medarbetarna.

 

  • Vi kompletterar marknaden med unika erfarenheter från att leverera projekt under budget samt före tid under byggskedet.
  • Vi erbjuder en spetskompetens på en bred marknad där unika egenskaper i projektledningsorganisationen söks.

PROJEKTLEDNING

Linus Levinson

VD/Projektledare/Planering/Kostnadsstyrning

Linus har med sin breda bakgrund från flertal infrastrukturprojekt inom Bygg- och Anläggningsteknik, upparbetat en spetskompetens som är unik inom byggbranschen i Sverige. Kompetensen har han upparbetat på olika projekt i olika storlekar i Sverige och hos NCC International i många år tjänstgjorde han även utomlands. Som kalkylledare och kalkylchef, genomför han kalkylering och kostnadsstyrning på ett mästerligt sätt.

Från 2006-2013 hos Trafikverket satt han som samordnande byggledare för Norra Länkens betongtunnelprojekt med sekantpålar och han hade även ansvaret för projektplaneringen på Förbifarten.

I 2008 och 2013 åkte Linus till Filipinerna och deltog i Swedish emergency response unit som teamleader. Sedan 2013 sitter han som Projektledare för berg- och anläggning på FUT Tub Nacka och bitr. projektledare på Pir & Kaj i utvecklingsprojektet i Värtan samt planeringsansvarig för Slussen Bussterminal, delprojekt Berg.

I februari 2015 startade han THETA Engineering AB tillsammans med Dan Palmgren.

Mob: +46 70 632 07 47, epost: linus.levinson@thetaengineering.se

Dan Palmgren

vVD/Projektledare

Dan har med olika roller i projektledning inom stora Infrastruktur projekt, upparbetat en spetskompetens och kunskaper som få andra har i byggbranschen inom Bygg- och anläggningsteknik – både i Sverige och utomlands. Efter Wasamuseet och Arlandabanan har han hunnit med Norra Länken och utvecklingsprojektet Värtahamnen samt varit involverad i de flesta stora infrastrukturprojekt i Stockholm. Han har även många års erfarenhet från projekt utomlands.

Hans erfarenheter och kunskaper i projektekonomi ledde till att en välkomponerad ansökan på ett EU-bidrag på 14 mil EURO hamnade hos Värtahamnen.

Som rådgivare och specialiststöd till Trafikverkets styrgrupp Stora Projekt i Göteborg, påverkar han även infrastrukturutvecklingen i de västra delarna av Sverige. När upprättande av underlag för en ansökan till miljödomstolen är aktuell, är Dan personen att konsultera – han kan och vet hur det ska göras. Idag sitter han som Projektledare för berg- och anläggning på Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort.

Sedan 2015 äger han större delen av THETA Engineering AB tillsammans med Linus Levinson.

Mob: +46 70 530 72 76, epost dan.palmgren@thetaengineering.se

Kristofer Manneteg

Projektledare

Kristofer har som konsult erfarenhet från både projektledning och projektstyrning på stora infrastrukturprojekt. Han har vana av beräkningar och verifieringar av anläggningskonstruktioner med framför allt komplicerade betongkonstruktioner som dammar, kajer och slänter.

I projektet Värtapiren för Stockholms Hamnar gick vardagen till komplicerade geokonstruktioner, avancerad gjutarbeten, räls- och spårarbeten samt att ge kvalificerad stöd till projektledarna inom ÄTA, kontrakts, fakturering och prognosarbeten. Han avslutade som biträdande projektledare för Pir och Kaj.

Sedan 2016 har Kristofer fått uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som bitr. projektledare Konstruktion på Nya Tunnelbanan (FUT), vilket innebär att Kristofer kommer att arbeta med K-frågor inom projektet till Nacka-Söderort.

I slutet av 2016 gick Kristofer in som delägare i THETA Engineering AB.

Mob: +46 73 951 07 00, epost kristofer.manneteg@thetaengineering.se

Lars Martinsson

Civilingenjör

Lars är utbildad Civilingenjör med inriktning Väg- och Vattenbyggnadsteknik och med flertal kurser i sprängteknik, delar han med sig idag av en gedigen kunskapsplattform genom Theta till Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana som biträdande projektledare inom berg & anläggning. Adderar vi hans breda erfarenhet från mindre och större projekt i roller som bland annat bergtekniker, rådgivare i ingenjörs geologi, byggledning, projektör, injekteringstekniker, sprängtekniker, bergteknisk rådgivare – har våra uppdragsgivare en mycket kunnig och erfaren bergtekniker.

Som en del av Norra Länkens byggledningsorganisation, agerade Lars även som rådgivare för bergteknik på bergtunnelentreprenader med fokus och ansvar på bargkarteringar, syner och inspektioner av trafiktunnelsystem under uppbyggnad såväl som angränsande befintliga anläggningar.

Lars har också erfarenheter från Trafikverket Stora Projekt, Avdelning Teknik, Miljö & Fastighet som en stödfunktion i flera projekt men har även haft ansvar för styrning och utveckling av ämnesområdet bergteknik för både projekt och övergripande Trafikverksnivå. Han har varit involverad i projekten Förbifarten Stockholm, Norra Länken, Strängnäs-Härad, Ostlänken m.m.

Lars Martinsson arbetar hos THETA Engineering AB från november 2017 och arbetar i projektet FUT.
Mob: +46 70 724 63 31, epost Lars.Martinsson@thetaengineering.se

Projektstyrning

Fredrik Englund

Planering/Projektstyrning/Projektekonomi

Fredrik har som konsult bred erfarenhet från projektplanering, projektstyrning och portföljhantering. Han är en driven planerare och känner djupet och fördelarna i planeringsverktyget PrimaVera. År 2010 var Fredrik anlitad som planerare för en större återinstallation (retrofit) i Olkilouto kärnkraftverk i Finland.

Som anställd på Bombardier 2011 såg han till att företaget tog hem upphandlingen av ERTMS Pilot Norway level 2. 2012 till 2015 arbetade han hos Stockholms Hamnar AB som project controller i utvecklingsprojekten Värtahamnen och Kapellskär.

Sedan 2015 har Fredrik fått uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som projektledare på Nya Tunnelbanan (FUT), vilket innebär att skapa rutiner och samordna planeringen för de fyra delprojekten som Tunnelbaneutbyggnaden omfattar.

I slutet av 2015 gick Fredrik in som delägare i THETA Engineering AB.

Mob: +46 760 090 704, epost fredrik.englund@thetaengineering.se

Dan Foulds

Huvudplanerare

Dan har med sig en Bachelor of Engineering (Hons) från University of Canterbury och Christ’s College på Nya Zeeland. Med erfarenhet inom projektledning på Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) plussade han på sina kunskaper med bland annat Primavera Planering. Med ytterligare erfarenhet inom MAP Kostnadsstyrning, projektledning och entreprenadjuridik från flera stora infrastrukturprojekt, har han nu en solid kunskapsplattform som SLL har fördelar av på Tvärbanan Kista- och Solnagrenen.

Hans idag imponerande erfarenhet inom utveckling och bygg av järnväg, etablerades i början av år 2000. Dans internationella bakgrund från järnväg i Nya Zeeland och England samt i Sverige, gör honom till en unik och mycket kompetent Huvudplanerare inom stora infrastrukturprojekt - THETA Engineering AB:s specialistområde.

Senast innan THETA Engineering AB har han som Commercial och Project Controls Manager hos Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme), haft full kontroll på planering av kontrakt och inköp, projekteringsbudget, betalningsplaner, risk management, forecasting, claims management och tidsplanering. Han satt även som Team Leader med ansvar för 12 medarbetare.

Dan Fould arbetar hos THETA Engineering sedan 1/9, 2018 som huvudplanerare hos SLL, Tvärbanan Kista- och Solnagrenen.
Mob: +46 70 632 07 47, epost: dan.foulds@thetaengineering.se

Patrik Bornelind

Planering/Projektstyrning

Patrik examinerades som Civilingenjör i Maskinteknik i 2019 och genomförde även en Masterutbildning i Industriell Ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sitt avslutande examensarbete – Master Thesis – genomfördes på den globala avdelningen hos Ericsson AB. Uppgiften var att se över demand planning processen på Ericssons Group Supply för att uppnå en högre träffsäkerhet på prognoserna samt minska mängden resurser som tillsätts i onödan.

Hos THETA förstärker Patrik Projektstyrningsteamet med sin genuina analytiska förmåga och arbetar idag med Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm som planeringsingenjör. Han är en viktig resurs för THETA och utför bland annat olika planeringsanalyser, såsom tid/linjediagram och resursbegränsningar.

Patrik Bornelind arbetar hos THETA Engineering sedan september, 2019 som planerare hos Trafikverket med projekt Förbifart Stockholm.

epost: patrik.bornelind@thetaengineering.se

Administration

Sara

Ekonomi

Sara håller ordning på vår ekonomi.

SAMARBETSPARTNERS

Styrka och bredd inom geoteknik och projektledning

Vi är mycket stolta av att få samarbete med GeoMind. De tillför kompletterande tjänster med gedigen geoteknisk kompetens och branschkunskap samt projekterings- och projektledning.

I samarbetet med GeoMind får THETA Engineering AB en bred erfarenhet och mycket hög kompetens inom bland annat geokonstruktioner och jordmekanik. Tillsammans kan vi erbjuda stor bredd och styrka i aktuella uppdrag. Våra projekterings- och projektledare har mångårig erfarenhet från stora anläggningsprojekt. Idag har GeoMind tjugo medarbetare med huvudkontor i Sickla.

Ett samarbete som tillsammans ger styrka och bredd inom geoteknik och projektledning

Vår målsättning i samarbetet med GeoMind är att kunna erbjuda branschens mest innovativa geotekniska konsulter som levererar kostnadseffektiva tekniska lösningar till våra gemensamma kunder, i kreativa och utvecklande projektgrupper för medarbetarna.

GeoMinds tjänster omfattar åtaganden från förstudie och utvecklingsskede till projektering, projektledning och uppföljning av färdiga resultat.

Läs mer om GeoMind på deras hemsida http://geomind.se/